Bestyrelsen

Bakkehavernes Bestyrelse 2018-2019 består af:

N/F Bakkehavernes

Bestyrelse

NAVN

STILLING

HAVE

Peter Lundsted Hurup

Formand

have 9

Lars Ladefoged Nielsen

Kasserer

have 14

Dorte Bendtsen

Bestyrelsesmedlem

have 12

Helge Lindberg

Suppleant

have 8

Bestyrelse 2018

_____________________________________

Bestyrelsen anno 2018

Lars L. Nielsen,

Dorte Bendsen,

Helge Lindberg,

Peter L. Hurup

Bestyrelse 2016

__________________________________

__________________________________

Bestyrelse 2005

_____________________________________

Bestyrelsen anno 2016

Dorte Bendsen, Finn Kristensen

Peter L. Hurup, Helge Lindberg

Bestyrelsen anno 2007

Peter L. Hurup,

Dorte Bendsen,

Ellen Rasmussen

Finn Kristensen

Bestyrelsen anno 2005

Peter L. Hurup, Bo Andersen

Ole P. Jensen, Dorte Bendsen

Peter

Lars

Dorte

Helge