Bestyrelsen

NAVN

STILLING

HAVE

Peter Lundsted Hurup

Formand

have 9

Lars Ladefoged Nielsen

Kasserer

have 14

Dorte Bendtsen

Bestyrelsesmedlem

have 12

Helge Lindberg

Suppleant

have 17

Bestyrelsen anno 2005 (1905)

____________________________________________________

Bestyrelsen anno 2007

____________________________________________________

Bestyrelsen anno 2016

Dorte Bendsen, Finn Kristensen

Peter L. Hurup, Helge Lindberg

Peter

Lars

Dorte

Helge